KOFEVARKA

Договір-оферта

1. Загальні положення1.1. Даний Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Кракович Павло Дмитрович (надалі «Виконавець») для повністю дієздатної фізичної особи (далі – «Замовник»), яка прийме цю пропозицію на зазначених нижче умовах.1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка робить акцепт цієї оферти, стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті).1.3. Моментом повного та беззастережного прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти Договір оферти (акцептом оферти) вважається факт підтвердження готовності здійснити оплату послуги Виконавця за допомогою натискання кнопки «Поповнити» у «особистому кабінеті» або на сторінках сайту https://latteinc.net/.1.4. Здійснюючи акцепт Договору у порядку, визначеному пунктом 1.3 Договору, Замовник підтверджує, що він ознайомлений, згоден, повністю та беззастережно приймає всі умови Договору у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті Договору, у тому числі у додатках до Договору, які є його невід'ємною. частиною.1.5. Клієнт погоджується, що акцепт Договору у порядку, зазначеному у п. 1.2 Договору є укладенням Договору на умовах, викладених у ньому.1.6. Договір не може бути відкликаний.1.7 Адміністрація зберігає за собою право скасувати реєстрацію, відмовити у наданні послуг та (або) послуги, тимчасово чи постійно заблокувати обліковий запис у «особистому кабінеті» Користувача в односторонньому порядку і без пояснення причин.1.8. Договір не вимагає скріплення печатками та/або підписання Замовником та Виконавцем (далі - Сторони) і зберігає при цьому юридичну силу.2. Предмет договору2.1. Предметом цього Договору є відшкодувальне надання Виконавцем послуг відповідно до умов цього Договору.2.2. Замовник повністю приймає умови Договору та оплачує послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.3. Оплата Послуг3.1. Вартість послуг за Договором визначається відповідно до чинних цін та прописана на сайті https://latteinc.net/ та в «особистому кабінеті» Користувача.3.2. Вартість послуги може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку.3.3. Способи оплати послуги вказані під час оформлення платежу.4. Інтелектуальна власність4.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на сайті https://latteinc.net/ є власністю Виконавця.5. Особливі умови та відповідальність сторін.5.1. Виконавець несе відповідальність за своєчасність послуг, що надаються при виконанні Замовником встановлених вимог і правил, розміщених на сайті https://latteinc.net/5.2. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії, страйки, громадянські заворушення, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись цим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору.5.3. Виконавець не несе відповідальності за якість зв'язку загального користування або служб, що надають доступ Замовника до його послуг.6. Конфіденційність та захист персональної інформації6.1. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію.6.2. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих та застосовних вимог закону.6.3. Виконавець не несе відповідальності за відомості, надані Замовником на сайті https://latteinc.net/ у загальнодоступній формі.7. Порядок розгляду претензій та спорів7.1. Претензії Замовника щодо послуг приймаються Виконавцем до розгляду електронною поштою протягом 3 (робочих) днів з моменту виникнення спірної ситуації.7.2. При розгляді спірних ситуацій Виконавець має право запросити у Замовника всю цікавлячу документацію щодо випадку, що розглядається. У разі ненадання Замовником документів протягом 1 робочого дня після дня вимоги, претензія до розгляду Виконавцем не підлягає.7.3. Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення суперечок та розбіжностей, пов'язаних з наданням послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання суперечки в досудовому порядку сторони мають право звернутися до суду.8. Інші умови8.1. Замовник має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.8.2. Замовник має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від послуг Виконавця. У разі односторонньої відмови Замовника від послуг Виконавця здійснена оплата не повертається.8.3. Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-які умови цього Договору в будь-який час, опубліковуючи всі зміни на своєму сайті.8.4. Договір вважається досконалим та виконаним з боку Виконавця та Замовника, у разі успішного отримання Замовником покупки у «особистому кабінеті» сайту (https://latteinc.net/cabinet). У разі невиконання договору Виконавцем, якщо з моменту Оплати послуг минуло не більше 14 днів та послуга, отримана Замовником не була ним використана, Замовник має право запросити повернення коштів або заміну товару чи товарів на сайті на суму, що не перевищує первісної купівлі.8.5. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.8.6. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору та правил не тягне за собою недійсність інших положень.9. Реквізити Виконавця

Фізична Особа-Підприємець Кракович Павло Дмитрович

м. Київ, поштовий індекс 03179


10. Контактні дані

Електронна пошта: [email protected]

Для повернення коштів за покупку необхідно утворюватись на пошту [email protected], надавши до запиту на повернення коштів чек про покупку.Сплатити замовлення можна банківськими картками Visa, MasterCard, Prostir, через системи Apple Pay, Google Pay, а також за допомогою інших способів, що надаються платіжної системою Fondy.